- -
Yoga West  
The Home of Yogi Bhajan


Adarsh Kaur Khalsa
Aimee Bello
Amrit Singh Khalsa
Ana Netanel
Ramjoti Azita Nahai Kaur
Charandev Singh
Dev Avtar Kaur
Dhanpal Donna Quesada
Fatehbir Kaur
Gabrielle Lewis
GuruMeher Singh Khalsa
Guru Mitar Kaur
Guru Singh Khalsa
Hargopal Kaur Khalsa
Hari Nam Singh Khalsa
Harijot Kaur Khalsa
Khefri Riley
Lou Nelson
Ram Kirin
Sada Simran Kaur
Sat Devbir Singh
Simran Kaur Khalsa
Siri Baldeep Kaur
Siri Shakti Kaur Pam Davis
 
Stephanie Siri Darshan Kaur
Tej Kaur Khalsa
Victoria Miller
Yoga West LA
 
     
       
 


Yoga West
Teachers

Adarsh Kaur Khalsa
Aimee Bello
Amrit Singh Khalsa
Ana Netanel
Azita Nahai Ph.D
Charandev Singh

Dev Avtar Kaur
Dhanpal Donna Quesada
Fatehbir Kaur
Gabrielle Lewis
GuruMeher Singh Khalsa
Guru Mitar Kaur

Guru Singh Khalsa
Hargopal Kaur Khalsa
Hari Nam Singh Khalsa
Harijot Kaur Khalsa
Khefri Riley

Lou Nelson

Ram Kirin
Sada Simran Kaur
Sat Devbir Singh
Simran Kaur Khalsa

Siri Baldeep Kaur

Siri Shakti Kaur Pam Davis

Stephanie Siri Darshan
Tej Kaur Khalsa
Victoria Miller

Home
~
Class Schedule
~
Prices & Promos
~
Pregnancy Post Natal
~
Teachers
~
Events & Workshops
~
Teacher Training
~
Sat Nam Rasayan
~
Yoga Links
~
Yogi Bhajan
~
Community

Calendar

Hours  Contact  Map
-