- -
Yoga West LA  
The Home of Yogi Bhajan
Yoga West Teachers
-

Aimee Bello
Ramjoti Azita Nahai Kaur
Dev Avtar Kaur
Dhanpal Donna Quesada
Dya Kaur
Fatehbir Kaur
Guru Amrit Hari Kaur Khalsa
GuruMeher Singh Khalsa
Guru Prem Singh Khalsa
Guru Singh Khalsa
Hargopal Kaur Khalsa
Hari Nam Singh Khalsa
Hari Narayan Kaur
Hari Simran Kaur
Harijot Kaur Khalsa
Jagatpal Singh
Khefri Riley
Kiyomi Takahashi
Lou Nelson
Nampreet Kaur Erica Liscano
Narayan Nam Kaur
Ricardo Rico
Sada Simran Kaur
Sat Devbir Singh
Siri Shakti Kaur Pam Davis
Sukhmani Kaur
Tej Kaur Khalsa
Victoria Miller
       
 


Yoga West
Teachers

Aimee Bello
Azita Nahai Ph.D
Dev Avtar Kaur
Dhanpal Donna Quesada
Dya Kaur

Fatehbir Kaur

Guru Amrit Hari Kaur Khalsa
GuruMeher Singh Khalsa
Guru Prem Singh Khalsa
Guru Singh Khalsa
Hargopal Kaur Khalsa
Hari Nam Singh Khalsa

Hari Narayan Kaur
Hari Simran Kaur
Harijot Kaur Khalsa
Jagatpal Singh
Khefri Riley
Kiyomi Takahashi


Lou Nelson
Nampreet Kaur Erica Liscano
Narayan Nam Kaur
Ricardo Rico Siri Pal Singh
Sada Simran Kaur
Sat Devbir Singh

Siri Shakti Kaur Pam Davis
Sukhmani Kaur
Tej Kaur Khalsa
Victoria Miller

Home
~
Class Schedule
~
Pricing
~
Pregnancy Post Natal
~
Teachers
~
Workshops & Events
~
Teacher Training
~
Sat Nam Rasayan
~
Kundalini Yoga Resources
~
Yogi Bhajan
~
Community

Hours  Contact  Map
-

Sign up for the Yoga West Newsletter